โอยาซูมิ ชาบู
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู หมู*/เนื้อ** บุฟเฟ่ต์ 
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (บุฟเฟ่ต์หมู)*259 บาท*
ราคา (บุฟเฟ่ต์เนื้อ)**399 บาท**


*Update  February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF Oyasumi Shabu


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่