เปรมประชาขนส่ง (อาเขต 2)

เส้นทาง 170 เชียงใหม่ - แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน 

สายรถ เวลารถออก เวลารถออกเที่ยวสุดท้าย มาตรฐานรถ
เชียงใหม่->แม่สะเรียง 07:00,09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00 17:00 รถตู้
แม่สะเรียง-->เชียงใหม่ 07:00,08:00,11:00,13:00,15:00,17:00 17:00 รถตู้
เชียงใหม่ --> ขุนยวม 07:00,11:00,13:00,14:00 14:00 รถตู้
ขุนยวม -> เชียงใหม่06:00,07:00,14:00,18:0018:00รถตู้


เส้นทาง 612 เชียงใหม่ <-> ปาย  [รถตู้]

สายรถ เวลารถออก มาตรฐานรถ
เชียงใหม่ 06:30 / 07:30 / 08:30 / 09:30 / 10:30  / 13:30  / 15:30 / 16:30 รถตู้ปาย - เชียงใหม่ (ขาเข้า) [รถตู้]

สายรถ เวลารถออก มาตรฐานรถราคา
ปาย 07.00 / 09.00 / 10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 / 15.00 / 17.00 รถตู้150 บาท


เส้นทาง 612 เชียงใหม่ - ปาย (ขาออก)

สายรถ เวลารถออก เวลารถออกเที่ยวสุดท้าย มาตรฐานรถ
เชียงใหม่ 07:00 - รถเมล์พัดลม
แม่มาลัย 08:00 - รถเมล์พัดลม
ปาย 11:00 - รถเมล์พัดลม

เส้นทาง 612 ปาย - เชียงใหม่ (ขาเข้า)

สายรถ เวลารถออก เวลารถออกเที่ยวสุดท้าย มาตรฐานรถ
ปาย 12:00 - รถเมล์พัดลม
แม่มาลัย 15:30 - รถเมล์พัดลม
เชียงใหม่ 16:30 - รถเมล์พัดลม

เส้นทาง 612 เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน (ขาออก)

สายรถ เวลารถออก เวลารถออกเที่ยวสุดท้าย มาตรฐานรถ
เชียงใหม่ 06:30,07:30,08:30,09:30,10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30 17:30 รถตู้
ปาย 07:00,08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00 18:00 รถตู้
แม่ฮ่องสอน 12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30 20:30 รถตู้

เส้นทาง 612 แม่ฮ่องสอน - ปาย - เชียงใหม่ (ขาเข้า)

สายรถ เวลารถออก เวลารถออกเที่ยวสุดท้าย มาตรฐานรถ
แม่ฮ่องสอน 07:00,08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00 17:00 รถตู้
ปาย 09:00,09:30,10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30 19:30 รถตู้
เชียงใหม่ 12:00,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30,20:30 22:30 รถตู้

เส้นทาง 612 เชียงใหม่ - ปาย - แม่ฮ่องสอน (ขาออก)

สายรถ เวลารถออก เวลารถออกเที่ยวสุดท้าย มาตรฐานรถ
เชียงใหม่ 07:00 - รถเมล์พัดลม
ปาย 11:00 - รถเมล์พัดลม
แม่ฮ่องสอน 15:30 - รถเมล์พัดลม

เส้นทาง 612 แม่ฮ่องสอน - ปาย - เชียงใหม่ (ขาเข้า)

สายรถ เวลารถออก เวลารถออกเที่ยวสุดท้าย มาตรฐานรถ
แม่ฮ่องสอน 08:30 - รถเมล์พัดลม
ปาย 12:00 - รถเมล์พัดลม
เชียงใหม่ 16:30 - รถเมล์พัดลม
*Last Update January.2022 กรุณาตรวจสอบเวลาและราคาเดินรถอีกครั้งที่ผู้ให้บริการ Premprachatransports

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่