ศศนันท์ ทรานสปอร์ต (อาเขต 2)

  • ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต โทร. 094-6166925ตารางเวลาเดินรถ / ขายตั๋ว
เส้นทาง
เวลาออก
เวลาถึง
     มาตรฐานรถจำนวนที่นั่ง
ราคา
เชียงใหม่-กาญจนบุรี
----972 บาท
บริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ สายเชียงใหม่-กาญจนบุรี
การเดินทางสูภาคเหนือ ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ สายเชียงใหม่ ลำปาง ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่