เปรมประชาขนส่ง (อาเขต 2)
เปรมประชาขนส่ง (อาเขต 2)
#พร้าว #แม่ฮ่องสอน #ปางมะผ้า
เปรมประชาขนส่ง (สาขาสถานีขนส่งช้างเผือก อาเขต 1)
เปรมประชาขนส่ง (สาขาสถานีขนส่งช้างเผือก อาเขต 1)
#ไปพร้าว #ไปเชียงดาว #เชียงใหม่-ปาย