คณะเกษตรศาสตร์

ฝ่าย ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เวลาทำการ (เปิดเทอม) เวลาทำการ (1 เดือนก่อนสอบ) เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
จันทร์-ศุกร์ 08.30 -16.30 น. จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 20.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ เสาร์ (อาทิตย์) 10.00 - 18.00 น. (ปิดบริการ) วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่