#
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาแม่โจ้)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (Express ตลาดสันทราย (เชียงใหม่))
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ