ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขา โลตัส เชียงใหม่-กาดคำเที่ยง)

กิจกรรม