ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาเทสโก้ โลตัส เชียงใหม่-กาดคำเที่ยง)

กิจกรรม