ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่)

กิจกรรม