ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
บริการ ติดต่อ
เบอร์โทร Callcenter 0-2777-7777
tel.(สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 053-220313-4
FAX สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053-220316
SWIFT CODE SICOTHBK
Web site

scb.co.th

Facebook SCB Thailand
Twitter SCB Thailand
LINE SCB Thailand
Instagram scb_thailand
Email customer_service@scb.co.th
Apps
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่