โฟโต้พร้าว

#ถ่ายภาพ #อัดภาพ #ถ่ายภาพติดบัตร

จินตณาโฟโต้

#ติดตั้งเครื่องเสียง #ถ่ายภาพ #อัดภาพ

โฟกัสคัลเลอร์

#ถ่ายภาพ #อัดภาพ #ถ่ายภาพติดบัตร