โฟโต้พร้าว

#ถ่ายภาพ #อัดภาพ #ถ่ายภาพติดบัตร

โฟกัสคัลเลอร์

#ถ่ายภาพ #อัดภาพ #ถ่ายภาพติดบัตร