พิคเจอร์ดิจิตอลแล็ป

#ถ่ายภาพ #อัดภาพ #ขยายรูป

  น้ำต้นโฟโต้ แอนด์สตูดิโอ

#ถ่ายภาพ #ถ่ายภาพติดบัตร

ห้องภาพรังสิมันต์

#ถ่ายภาพ #ถ่ายภาพนอกสถานที่