สนั่นโฟโต้

#กรอบรูป

แม่ริม คัลเลอร์แล็บ

#อัดภาพ #ตัดกรอบรูป #ทำรูปเก่า

กอล์ฟโฟโต้

#ถ่ายภาพติดบัตร #อัดภาพ #ล้างรูป

เจโอ ถ่ายรูปติดบัตร

#ภาพติดบัตร #อัดรูป #ถ่ายภาพ