ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#ทำฟัน #ขูดหินปูน #ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

คลินิกทันตกรรมพิเศษ (คณะทันตแพทยศาสตร์ )

#คลินิกทันตกรรมพิเศษ #คณะทันตแพทยศาสตร์ #งานรักษาคลองรากฟัน

คลินิกทันตแพทย์วรพจน์

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

คลินิกทันตกรรมรวมโชค

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

เดอะเดนทิส (สาขาหน้า มช.)

#ทำฟัน #จัดฟัน #เอกซเรย์ฟ้น

โรงพยาบาลทันตกรรม เอเซีย ฟอร์จูน

#จัดฟัน #อุดฟัน #ถอนฟัน

ไอ สไมล์ (แม่เหียะ)

#จัดฟัน #ทำฟัน #อุดฟัน

แคนนี่สไมล์ CSDC (หลังมช.)

#จัดฟัน #ฟอกสีฟัน #รักษารากฟัน

พงศกรทันตคลินิก

#รักษาฟัน #รากฟัน #ฟอกสีฟัน

คลินิกเชียงใหม่ทันตแพทย์

#อุดฟัน #ถอนฟัน #รากฟัน

สิรีทันตคลีนิก

#จัดฟัน #ทำฟัน #อุดฟัน

คลินิกพีระยศทันตกรรม

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

คลินิกทันตกรรม เดอะวัน

#ทำฟัน #จัดฟัน #ฟอกสีฟัน

โรงพยาบาลทันตกรรม (คณะทันตแพทยศาสตร์ )

#คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก #คลินิกทันตรังสีวิทยา #คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก

เดนทัลมี 2 (หน้า ร.ร. ดารา)

#ทำฟัน #จัดฟัน #จัดฟัน

อนุทินทันตคลินิก

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

ทันตแพทย์ทองนารถ-ปริฉัตร

#เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ #รากฟันเทียม #จัดฟัน

ไอสไมล์พลัส (สันติธรรม)

#จัดฟัน #ทำฟัน #อุดฟัน

เดนทิส สไมล์ (เซ็ลทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า)

#ทำฟัน #จัดฟัน #ปรับรูปหน้า

คลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

บ้าน ฟ.ฟัน

#ทำฟัน #จัดฟัน #อุดฟัน

คลินิกทันตกรรมสวนสุขภาพฟัน

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

หมอไมตรีทันตกรรม

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

คลินิกทันตกรรม หมอปูน

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

ฮักฟัน คลินิกทันตกรรม

#จัดฟัน #ฟันปลอม #รักษารากฟัน

เทพปัญญา สมายด์ เดนทัลคลินิก

#ทำฟัน #ถอนฟัน #อุดฟัน

คลินิกทันตกรรม รพ.แมคคอร์มิค

#ทำฟัน #ตรวจฟัน}อุดฟัน #ขูดหินปูน

คลินิกทันตกรรมเดนท์โฮม

#ฟอกสีฟัน #จัดฟัน

คลินิกทำฟันหมอถาวร

#อุดฟัน #ขูดหินปูน #ถอนฟัน

ธานินทร์คลินิกทันตกรรม

#ฟอกสีฟัน #รักษารากฟัน #จัดฟัน

ยิ้มแฉ่ง คลินิกทันตกรรม

#จัดฟัน #ทำฟัน #อุดฟัน

ฟันสไมล์แอทหนองหอย

#จัดฟัน #ทำฟัน

เด็นต้าแคร์ 2 -หมอสุกิจ

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

ดาเรศ ทันตคลินิก

#จัดฟัน #อุดฟัน

รักศักดิ์ คลินิค

#ทำฟัน #จัดฟัน

คลีนิคหมออรุโณทัย

#รักษารากฟัน #ใส่ฟัน #อุดฟัน

เจ็ดยอดคลินิกทันตกรรม

#จัดฟัน #ผ่าฟันคุด #ฟันเทียม

สไมล์ 32 เดนทัลคลินิก (เจ็ดยอด)

#จัดฟัน #ทำฟัน #รากฟันเทียม

ฟันแอนด์ฟัน

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

เดนท์ ซีเอ็มยู แอดมีโชค

#คณะทันต #ทำฟัน #จัดฟัน

คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน (ห้วยแก้ว)

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

ฟันสบาย

#ทำฟัน #อุดฟัน

มุขไม้ทันตกรรม

#ทำฟัน #จัดฟัน

คลินิกโรคฟันล้านนา

#รากฟันเทียมคอมพิวเตอร์ #จัดฟันแบบใส

คลินิกทันตแพทย์สวนดอกอัครพล

#ทำฟัน #ขูดหินปูน #ถอนฟัน

เอ็ม.สแควร์ เดนทัล แคร์

#ทำฟัน #จัดฟัน #ถอนฟัน

คลินิกทันตกรรม แฟรี่เดนท์พลัส

#จัดฟัน #เคลียร์ช่องปาก #ขูดฟัน

ทรงธรรม-อัจฉรา ทันตแพทย์

#ถอนฟัน #ฟันปลอม #รากฟัน

คลินิกทันตกรรมวีพี

#ขูดหินปูน #ผ่าฟันคุด #ถอนฟัน

บ้านรักษาฟัน

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

คลินิก ฟันดี

#ทำฟัน #ร้านทำฟัน #อุดฟัน

เชียงใหม่ 89 ทันตกรรม

#ทำฟัน #จัดฟัน #ขูดหินปูน

เดนทรัลอาร์มกาดก้อม

#ทำฟัน #จัดฟัน #ครอบฟัน

หมอนุ้ยคลินิคทันตกรรม

#ขูดหินปูน #ทำปันปลอม #จัดฟัน