คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก (คณะทันตแพทยศาสตร์ )
  • ชั้น 1 อาคาร 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
  • 053-944-452
    • จันทร์-ศุกร์ 09:00-11:00, 13:30-15:00
  • http://web1.dent.cmu.ac.th/clinic_diag...
  • #ตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปาก
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7899975, 98.9677126   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม
    งานบริการทางคลินิก ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากและความผิดปกติต่าง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นเยื่อเมือกในช่องปาก และฟัน ก่อนที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังคลินิกอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในงานเวชศาสตร์ช่องปากและผู้ป่วยในงานทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร รวมถึงการให้การรักษาในกรณีฉุกเฉินบางรายการ

กิจกรรม