สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  )
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ )
#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินเชียงใหม่ )
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินเชียงใหม่ )
#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ท่าอากาศยานเชียงใหม่ )
ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ท่าอากาศยานเชียงใหม่ )
#สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง NON L-A
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง NON L-A
#รายงานตัว #90วัน #รายงานตัว