คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย (สาขาเชียงใหม่)

#คลินิกนิรนาม #เอชไอวี #เอดส์

เชียงใหม่ อาร์เอไอ แล็ป

#ตรวจเลือด #ตรวจปัจสาวะ #ตรวจเอดส์

ออดิเมด เครื่องช่วยฟัง

#อุปกรณ์ช่วยฟัง #รับปรึกษาเรื่องการได้ยิน #เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์สุขภาพการได้ยินอินทิเม็กซ์ (สาขาเชียงใหม่)

#เครื่องช่วยฟัง #ตรวจการได้ยิน #ประสาทหูเทียม

มูลนิธิเพื่อรัก

#ตรวจเลือด #HIV #เอดส์