ออดิเมด เครื่องช่วยฟัง

บริษัท ออดิเมด จำกัด เริ่มก่อตั้งแต่ปี 1999 เป็นเวลา 18 ปี ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เป็นผู้นำและมีชื่อเสียงด้านเครื่องมือ หู คอ จมูก และการได้ยิน จำหน่ายเครื่องมือที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป ที่มีคุณภาพสูงและชื่อเสียงของโลก ออดิเมด มีสำนักงานสาขาอีกแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีการเซ็นสัญญาร่วมทุน และหรือเป็น Joint Venture กับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่