คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> แม่แตง] (2587) *ขาออกเมือง*

ตารางการเดินรถ**


สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2587 อาเขตช้างเผือก แม่แตง,ช่อแล,บ้านเป้า 06:00น. 18:00น. 15-20-33

อัตราค่าโดยสาร***

การเดินรถต้นทางปลายทางราคา (บาท)
ออกเมืองเชียงใหม่ป่าติ้ว, หนองอาบช้าง, น้ำริน24
ออกเมืองเชียงใหม่แม่กุ้ง, ปากทางสะลวง27
ออกเมืองเชียงใหม่ขี้เหล็กน้อย, ขี้เหล็กหลวง, ร่ำเปิง30
ออกเมืองเชียงใหม่เทศบาลจอมแจ้ง, แม่แตง33
เข้าเมืองแม่แตง,เทศบาลจอมแจ้งโรงพยาบาลนครพิงค์30
เข้าเมืองร่ำเปิง, ขี้เหล็กน้อยโรงพยาบาลนครพิงค์
28
เข้าเมืองปากทางสะลวง, แม่กุ้งโรงพยาบาลนครพิงค์
26
เข้าเมืองน้ำริน, หนองอาบช้างโรงพยาบาลนครพิงค์
22
เข้าเมืองป่าติ้วโรงพยาบาลนครพิงค์
20

ระยะใกล้สุดไม่เกิน 5 กิโลเมตร
15
ราคานักเรียน,นศ*(ในเครื่องแบบ)แม่แตง,ปากทางสะลวง,แม่กุ้งโรงพยาบาลนครพิงค์25*
ราคานักเรียน,นศ*(ในเครื่องแบบ)น้ำริน, หนองอาบช้างโรงพยาบาลนครพิงค์18*
ราคานักเรียน,นศ*(ในเครื่องแบบ)หนองอาบช้าง, ป่าติ้วกาดหลวง20*
-อัตราค่าโดยสารเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

เส้นทางเดินรถ

รถโดยสารผ่านสถานที่ (โดยสังเขป)
ขนส่งอาเขตที่  1(อาเขตช้างเผือก)   > ตลาดธานินทร์  > มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  > ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ >  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   > โรงพยาบาลนครพิงค์  >  แม็คโครแม่ริม  > ที่ว่าการอำเภอแม่ริม  >  ตลาดแม่ริม    >   แม่ริมพลาซ่า    >    โรงเรียนบ้านป่าติ้ว  > วัดศรีชมพู   > สพป.เชียงใหม่ เขต 2 > ตลาดสดศิริพร น้ำริน  > ทศบาลตำบลขี้เหล็ก  > วัดคุณานุสรณ์ (วัดสันคะยอม)  >  ตลาดทวีโรจน์  >   มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงใหศูนย์แม่ริม > วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง  > เทศบาลตำบลจอมแจ้ง(ขี้เหล็กเดิม)  >  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา > ตลาด เทสโก้ โลตัส แม่แตง  > ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส แม่แตง  >  ตลาดแม่มาลัย  >  ธนาคารกรุงเทพ (สาขาตลาดแม่มาลัย)  >  ธนาคารธกส. (แม่แตง)  > การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่แตง >  สหกรณ์การเกษตรแม่แตง  > สำนักงานปศุสัตว์ แม่แตง  >  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา > ธนาคารออมสิน (สาขาแม่แตง) >  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง   > ที่ว่าการอำเภอแม่แตง    
  • TEL สหกรณ์นครเดินรถสันกำแพง 053-215-776
**ตารางการเดินรถ อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) Update (09JAN2021)
***ตารางราคาค่าโดยสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่รถโดยสาร Update (October2022)
*เวลา/ราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจสอบผู้ให้บริการขับรถโดยสารอีกครั้ง
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่