ซุ้ม 2 หมูจุ่ม (สาขา 8 สนามกีฬา)
จานละ 19 บาท (update 27June2018)
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่