ซุ้ม 2 หมูจุ่ม สาขา 7 (ทิพยเนตร)

#เบคอน #เนื้อลาย #หมูนุ่ม

ซุ้ม 2 หมูจุ่ม สาขา9 (หนองประทีป)

#เบคอน #เนื้อลาย #หมูนุ่ม

ซุ้ม 2 หมูจุ่ม สาขา 1(หน้าวัฒโน )

#เบคอน #เนื้อลาย #หมูนุ่ม

ซุ้ม 2 หมูจุ่ม สาขา 10 (วงแหวนรอบกลาง)

#เบคอน #เนื้อลาย #หมูนุ่ม

ซุ้ม 2 หมูจุ่ม (สาขา 8 สนามกีฬา)

#เบคอน #เนื้อลาย #หมูนุ่ม

ซุ้ม 2 หมูจุ่มหน้าวัฒโน (สาขาพายัพ)

#เบคอน #เนื้อลาย #หมูนุ่ม