ซุ้ม 2 หมูจุ่ม สาขา 10 (วงแหวนรอบกลาง)
จานละ 19 บาท (update 27June2018)
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่