ศูนย์โรคหัวใจ (ศูนย์ศรีพัฒน์)


   ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจรั่ว  หัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดปกติโดยการตรวจแบบ Non-invasive cardiacเช่น ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) การตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST (Exercise Stress Test) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจ

ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่