กาดนัดพยาบาล มช. [จัดทุกสิ้นเดือน] (บริเวณด้านหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล)