คลินิกหมอสุทธิภาศ

รักษาโรคกระดูกและข้อ กระดูกสันหลังโรคเส้นเอ็น-กล้ามเนื้อ-เส้นประสาท ปรึกษาผ่าตัด

ประวัติการศึกษา

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสต์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางกระดูกสันสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตร ศัลยศาสต์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางกระดูกสันสันหลัง มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น และโรงพยาบาลเครือข่ายศัลยกรรมเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง 6 แห่ง เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
  • ประกาศนียบัตร ศัลยศาสต์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางกระดูกสันสันหลัง New York-Presbyterian/The Allen Hospital มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มาsuthipasclinic

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่