คลินิกกระดูกและข้อ หมอประสิทธิ์

นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดรักษาทางกระดูกและข้อ อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อหมอประสิทธิ์ ให้บริการ การรักษาและให้คำปรึกษาสำหรับ การผ่าตัดรักษาโรคข้อไหล่ , โรคข้อเข่า และโรคทางกระดูกและข้ออื่นๆ โดย นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดรักษาทางกระดูกและข้อ

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่