กลางเวียงคลินิค

กลางเวียงคลีนิค เวชกรรมเฉพาะทาง รักษาโรคกระดูกและข้อ
แพทย์ประจำ รศ.น.พ.วัชระ รุจิเวชพงศธร พ.บ.,FICS,FRCS(T),FIMS,วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อเทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่