เชียงใหม่ เฟนชิ่ง คลับ ฟันดาบสากล


สำหรับนักเรียน หรือ ผู้ที่สนใจเรียน ฟันดาบ
 
โดยโค๊ช อาจารย์ ชาวอเมริกา รับสอน ชาย-หญิง อายุ 6 - 70 ปี สนุกภาษาอังกฤษ พร้อมอุปกรณ์ให้เช่า ถ้าเรียนครบ 12 เดือน ฟรีอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเรียน 1,000 บาท/เดือน สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อ
 
e-mail wescannon1@gmail.com  Tel.0813828124,053878158

เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่