#
ธนาคารกรุงไทย (สาขาสันป่าตอง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ