ธนาคาร กรุงไทย (ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว)  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

กิจกรรม