ธนาคาร กรุงไทย (สาขา ประตูเชียงใหม่)
บริการ ติดต่อ
เบอร์โทร Callcenter 0-2111-1111
tel.(สาขาเชียงใหม่) 0-5327-4127-28
SWIFT CODE KRTHTHBK
Web site https://www.ktb.co.th/
Facebook KTB Care
LINE KTB Care
Email Call.CallCenter@ktb.co.th
Apps
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่