ธนาคาร กรุงไทย(สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)
บริการ ติดต่อ
เบอร์โทร Callcenter 0-2111-1111
tel. (สาขาเชียงใหม่) 053-112-812-3
FAX 0-5311-2814
SWIFT CODE KRTHTHBK
Web site https://www.ktb.co.th/
Facebook KTB Care
LINE KTB Care
Email Call.CallCenter@ktb.co.th
Apps
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่