#
คลินิกสวนดอกการแพทย์ 2 (สาขาแยกสะเมิง)
#รักษาทั่วไป #โรคหวัด #มีไข้
#
คลินิกหมอกานดา
#รักษาทั่วไป
#
คลินิกหมอชุติมณฑน์(หมอปูเป้)
#ฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพเฉพาะโรคเด็กและโรคทั่วไปฉีดยาคุมกำเนิด #หอบหืด
#
นพ.ไพศาล
#รักษาทั่วไป
#
แพทย์สิทธิพงษ์
#ความดัน #เบาหวาน #ไทรอยด์
#
คลินิกหมอชานน คลินิกเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร์
#รักษาโรคทางสมอง #รักษาโรคทั่วไปฉีดวัคซีน #ตรวจเลือด
#
คลินิกเวชกรรมบ้านหมอ
#รักษาทั่วไป #รักษาเด็ก #ทำแผล
#
อัญชลีคลินิก คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
#คลินิกการพยาบาล #ผดุงครรภ์ #รักษาทั่วไป
#
น้ำโท้งคลินิก by.หมอติ๋ว
#ฟิลเลอร์ #botox #รักษาดูแลผิว