คลินิกหมอณัทวุฒิ


คลินิกเวชกรรมหมอณัทวุฒิ
-ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์อนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ
-ดูแลโรคเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมน กระดูกพรุน ไขมันสูง ความดันสูง และโรคทั่วไปครับ
-มีนักโภชนาการสำหรับปรึกษาเรื่องอาหาร
-มีพยาบาลวิชาชีพร่วมให้บริการ

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่