#
ริมเวียงคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
#รักษาทั่วไป #รักษาแผล #ไข้หวัด
#
สนธิคลินิกเวชกรรม
#รักษาโรคทั่วไป #อัลตร้าซาวด์ #ฝากครรภ์
#
คลินิกหมอพจน์
#กระดูกและข้อ #กายภาพบำบัด #ปวดข้อมือ
#
คลีนิคหมอมานพ
#รักษาโรคทั่วไป #โรคกระดูกและข้อ #โรคผิวหนัง
#
  กานต์คลินิกเวชกรรม
#รักษาโรคผิวหนัง #ปัญหาสุรายาเสพติด
#
คลินิกหมอวีรยุทธ
#โรคหืด #ภูมิแพ้ #อายุรกรรม
#
คลินิกหมอ นิพพิชฌน์
#โรคตับ #ทางเดินอาหาร #โรคทั่วไป
#
เวชพิงค์คลินิค
#โรคเด็ก #โรคผิวหนัง #วัคซีน
#
คลินิกหมอปัณณวิช
#โรคเด็ก #โรคผู้สูงอายุ #อายุรกรรม
#
คลินิกหมอนคร
#รักษาทั่วไป
#
บ้านคุณหมอคลินิก
#รักษาสิว #รักษาฝ้า #รักษาติดเกมส์
#
โป่งแยงคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์
#
วัฒนาคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์
#รักษาทั่วไป #วางแผนครอบครัว #ตรวจครรภ์