#
พิชญ์กัญญาคลินิก
#มะเร็งปากมดลูก​ #ตรวจครรภ์ #สูตินารีเวช
#
คลินิกหมออรุณศรี
#ฝากครรภ์ #อัลตราซาวด์ #สูตินารีเวช