นครชัยแอร์ (สาขาเชียงใหม่)

#รถทัวร์ #รถบัส #เชียงใหม่กรุงเทพ

นครชัยแอร์ (อาคาร อาเขต 3)

#รถทัวร์ #รถบัส #เชียงใหม่กรุงเทพ