นครชัยแอร์ ส่งพัสดุด่วน จองตั๋ว (สาขาสันป่าตอง)
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล

อัตราค่าบริการส่งถึงบ้าน จังหวัดเชียงใหม่

- คิด 50 บาท/ชิ้น สำหรับส่งในพื้นที่ ได้แก่ (4 อำเภอ) อำเภอเมือง , อำเภอสันทราย , อำเภอหางดง และอำเภอสารภี 

- คิด 145 บาท/ชิ้น(ตอนนี้มีโปรฯ คิด 99 บาท/ชิ้น )

เริ่ม 10 เม.ย. - 10 ก.ค. 63

สำหรับนอกพื้นที่ (20 อำเภอ) ได้แก่  อำเภอดอยสะเก็ด , อำเภอแม่ริม , อำเภอแม่แตง , อำเภอแม่อาย , อำเภอพร้าว , อำเภอสันป่าตอง , อำเภอสันกำแพง , อำเภอแม่วาง , อำเภอดอยหล่อ , อำเภอไชยปราการ , อำเภอเวียงแหง , อำเภอฮอด , อำเภอดอยเต่า , อำเภอออมก๋อย , อำเภอสะเมิง , อำเภอจอมทอง , อำเภอแม่แจ่ม , อำเภอเชียงดาว , อำเภอฝาง และ อำเภอแม่ออน


การแพ็คของสด ส่งกับนครชัยแอร์

  • บรรจุในลังโฟมพร้อมปิดผนึกให้เรียบร้อย
  • หุ้มห่อด้วยถุงพลาสติกใสอีกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นหรือน้ำรั่วไหล
  • ขอสงวนสิทธิ์รับของสดที่บรรจุตามมาตรฐานบริษัทเท่านั้นค่ะ

สอบถาม Call Center 1624

ที่มา nakhonchaiair.com

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่