นครชัยแอร์ (สาขาเชียงใหม่)
 • (อาเขต) ด้านหลังอาเขตที่สอง ถนนแก้วนวรัฐ-ซูปเปอร์ไฮเวย์ (สถานีขนส่งเชียงใหม่) ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 1624 ,053-262-799 ,02-939-4999
  • เปิดทุกวัน 06:00-22:00
 • https://www.nakhonchaiair.com/...
 • นครชัยแอร์ (สาขาเชียงใหม่)
  นครชัยแอร์ (สาขาเชียงใหม่)
 • #รถทัวร์ #รถบัส #เชียงใหม่กรุงเทพ #นครชัย #รถบัสไปอุบล #รถบัสไปละยอง #รถบัสไปสุรินทร์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8017950, 99.0173180   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  บริการ
  โทรศัพท์/LINK
  จองตั๋ว (Call Center)
  1624 (06.00 - 23.00 ทุกวัน)
  แนะนำบริการ (ลูกค้าสัมพันธ์)โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1125 , 1126 เวลา 09.00 - 18.00
  (จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์)
  ลืมของบนรถโทร.0-2939-4999 กด 0 (04.00 - 24.00 ทุกวัน)
  หลังเวลาโทร. 0-2939-4999 ต่อ 1154
  WWWnakhonchaiair.com
  FACEBOOKNakhonchaiair - นครชัยแอร์
  LINE@nakhonchaiair
  EMAILcustomerservice@nakhonchaiair.com
  APP
  ตารางเวลาเดินรถทั้งหมดnakhonchaiair.com/busroute
  ตรวจสถานะพัสดุnakhonchaiair.com/tracking
  ติดตามการเดินทางรถ GPSnakhonchaiair.com/nca-tracking
  เลื่อนตั๋วโดยสาร/คืนตั๋วโดยสารnakhonchaiair.com/travelconditions

  ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่ --> กรุงเทพฯ

  ลำดับ ประเภทรถเวลาออก(เชียงใหม่) เวลาถึง(กรุงเทพ)
  1First Class 30 ที่นั่ง09.3020.10
  2Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  19.15 04.50
  3First Class 30 ที่นั่ง
  19.46 05.19
  4First Class 30 ที่นั่ง
  20.0105.34
  5First Class 30 ที่นั่ง
  20.15 05.48
  6Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  20.3006.05
  ค่าโดยสาร เชียงใหม่ --> กรุงเทพ
  ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
  NCA Gold Class (VIP) 693 658
  NCA First Class 924 878

  *ระยะทาง 713 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง
  (ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

  Last Update มีนาคม.2566 *เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ
  *หมายเหตุ โปรดตรวจสอบเวลา/จุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง อีกครั้งได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว หรือเว็บไซต์ที่ nakhonchaiair.com


  ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่ --> ระยอง

  ลำดับ สายประเภทรถเวลาออก(เชียงใหม่) เวลาถึง(ระยอง)
  1659-1
  Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  15.0008.05
  2659-2
  Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  17.3008.07
  3659-2
  Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  19.0009.37
  4659-3
  First Class 30 ที่นั่ง
  19.3708.13
  ค่าโดยสาร เชียงใหม่ --> ระยอง
  ประเภทรถสาย ราคาปกติ ราคาสมาชิก
  Gold Class (VIP)659-1 956 908
  Gold Class (VIP)659-2882838
  Gold Class (VIP)659-3880836
  First Class659-3 1,1731,114

  *ระยะทาง 990 กิโลเมตรระยะเวลาในการเดินทาง 17 ชั่วโมง
  (ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)


  จุดจอดระหว่างเส้นทาง(สาย)คือ? ตรวจสอบ

  Last Update มีนาคม.2566 *เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ
  *หมายเหตุ โปรดตรวจสอบเวลา/จุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง อีกครั้งได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว หรือเว็บไซต์ที่ nakhonchaiair.com
  ตารางเดินรถจาก เชียงใหม่ --> อุบลราชธานี

  ลำดับสายประเภทรถเวลาออก (เชียงใหม่)เวลาถึง(อุบล)
  1587-1Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  16.1709.55
  2587-1
  Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  17.2110.45
  3587-2
  Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  18.1510.25
  ค่าโดยสาร เชียงใหม่ --> อุบลราชธานี
  ประเภทรถสายราคาปกติราคาสมาชิก
  Gold Class (VIP)587-11,006956
  Gold Class (VIP)587-2959911
  จุดจอดระหว่างเส้นทาง(สาย)คือ? ตรวจสอบ

  *ระยะทาง 1,043 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทาง 13 ชั่วโมง 15 นาที
  (ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

  Last Update มีนาคม.2566 *เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ
  *หมายเหตุ โปรดตรวจสอบเวลา/จุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง อีกครั้งได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว หรือเว็บไซต์ที่ nakhonchaiair.com  ตารางเดินรถจาก กรุงเทพฯ --> เชียงใหม่

  ลำดับ ประเภทรถเวลาออก(กรุงเทพ) เวลาถึง(เชียงใหม่)
  1First Class 30 ที่นั่ง
  10.0020.15
  2Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  20.0105.46
  3First Class 30 ที่นั่ง
  20.3106.02
  4First Class 30 ที่นั่ง
  20.1507.00
  5First Class 30 ที่นั่ง
  21.3006.40
  6Gold Class (VIP) 32 ที่นั่ง
  22.2007.51
  ค่าโดยสาร กรุงเทพ เชียงใหม่
  ประเภทรถ ราคาปกติ ราคาสมาชิก
  Gold Class (VIP) 639 658
  First Class 924878

  *ระยะทาง 713 กิโลเมตร ระยะเวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง
  (ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณจากสภาพการจราจรปกติ ไม่รวมช่วงเทศกาล อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด ฯลฯ)

  Last Update มีนาคม.2566 *เวลาถึงปลายทางเป็นการคำนวณการเดินทางในสภาวะปกติ ไม่รวมกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยธรรมชาติ จลาจล ฯลฯ กรุณาเผื่อเวลาหากมีธุระต้องเดินทางต่อ
  *หมายเหตุ โปรดตรวจสอบเวลา/จุดขึ้น - ลงรถ ระหว่างเส้นทาง อีกครั้งได้ที่พนักงานจำหน่ายตั๋ว หรือเว็บไซต์ที่ nakhonchaiair.com  รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )
  2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ 
  3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด
  4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้

  หมายเหตุ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านต้องการจองตั๋วรถโดยสาร กรุณาติดต่อบริษัทเดินรถได้โดยตรง

  ที่มาข้อมูล nakhonchaiair.com

กิจกรรม