วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่


บริการด้านห้องพัก

สถานที่สำหรับการพักผ่อนที่เงียบสงบใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองเชียงใหม่และดอยสุเทพได้อย่างชัดเจน เดินทางสะดวกเพียง 10 นาที จากสนามบิน อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่  ที่นี่เราพร้อมบริการท่านด้วยห้องพักกว่า 80 ห้อง ที่มีความสงบ สะอาด และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีห้องประชุมสัมมนาที่สามารถรองรับคนได้ถึง 300 ท่าน อีกทั้งทางโรงแรมยังตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน เราจึงดำเนินงานภายใต้นโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความอบอุ่น และความประทับใจ


บริการด้านการศึกษา


เราเป็นสถาบันภาษาที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เรียนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมากกว่า 20 ปี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับความรู้พื้นฐาน คอร์สพิเศษ และหลักสูตรส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะด้านภาษา การเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ ๆ และประกอบอาชีพตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของเจ้าของภาษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

บริการด้านกิจกรรมนานาชาติ

ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ในการนำเยาวชนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน  ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับสมาชิก  เยาวชน  และอาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการเสริมมิตรภาพกับเพื่อน YMCA จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิเช่น ฮ่องกง เกาหลี  ญี่ปุ่น  สิงคโปร์  เยอรมัน  สวีเดน  แคนาดา  อเมริกา ฯลฯ และจากประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เองที่ทำให้ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ เป็นผู้นำในด้านการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนจากประเทศต่างๆ

บริการด้านการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่เน้นจัดการฝึกอบรมด้านการบริหารและ จัดการโครงการ การ ฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพบุคลากร ในการทำงานพัฒนาชุมชน การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและการส่งออกสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ในรูปแบบของหลักสูตรสำเร็จ และหลักสูตฝึกอบรมเฉพาะด้าน ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีวิทยากร และทีมงานที่มีความพร้อม ความชำนาญในการฝึกอบรม ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปรึกษา และวางแผนการอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสมาคม ได้ตามความต้องการ

ที่มา ymcachiangmai.org

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่