สระว่ายน้ำรุจิรวงค์
ขนาดสระว่ายน้ำ 25*50 เมตร / สระลึกสุด 2 เมตร /ตื้นสุด 1.15 เมตร

กิจกรรมในเชียงใหม่