สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศีกษา เชียงใหม่
สมาชิก อายุไม่เกิน 16 ครั้งละ 20 บาท อายุเกิน 30 บาท บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 16 ครั้งละ 30 บาท อายุเกิน 16 ครั่งละ 40 บาท

กิจกรรมในเชียงใหม่