หมูจุ่ม ซุ้มเจ็ดยอดบุฟเฟ่ต์ (เจ็ดยอด)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู / หมูจุ่ม / หมูกระทะ บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (บุฟเฟต์หมู)200 บาท

*Update February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF หมูจุ่ม ซุ้มเจ็ดยอดบุฟเฟ่ต์


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่