ฟ้าใสหมูกระทะ & ซีฟู๊ด
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูกระทะ*  ซีฟู้ด** บุฟเฟ่ต์
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (หมูกระทะ) *ไม่รวมเครื่องดื่ม199 บาท*
ราคา (ทะเลเผา) **รวมเครื่องดื่ม329 บาท **

*Update February.2022 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ฟ้าใสหมูกระทะ&ซีฟู้ด เชียงใหม่


เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่