โอ คอร์เนอร์ กิลล์ ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหาร หมูกระทะ/เนื้อ/ทะเล บุฟเฟ่ต์
เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (หมู เนื้อ ทะเล) 289 บาท

*Update December.2023 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF โอ คอร์เนอร์ กิลล์ ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่