ที่จอดรถ นิมมาน ซอย 8
สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
จอดชม.แรก30 บ.ชม.ต่อไป 10 บ.
จอด 12 -24 ชม.200 บ.
โปร จอด20:00-05:00 ในราคา 50 บ.
*มาร้าน subway wake up จอดฟรี ชม.แรก ชม.ต่อไป ชม.ละ10 บ.
*มาร้าน Mu's KATSU จอดฟรี ชม.แรกชม.ต่อไป ชม.ละ10 บ.
*มาร้าน FRUITURDAY จอดฟรี ชม.แรก ชม.ต่อไป ชม.ละ10 บ.
สำหรับ *รายเดือนไม่ระบุที่จอด เดือนละ1,200บาท
*รายเดือนระบุที่จอด เดือนละ 1,500 บาท
*ราย 6เดือน 6,000 บาท
*รายปี ปีละ 10,000บาท
เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่