เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (โลตัสคำเที่ยง)
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารชาบู  ซูชิ อาหารทะเล บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม*น้ำดื่ม+10บาท / น้ำหวาน +ของหวาน รีฟิลท่านละ +39.-
เงื่อนไขเวลา1 ชั่วโมง 55 นาที
ราคาบุฟเฟต์ (หมู-เนื้อโคขุน-กุ้งขาว)199+ บาท*
ราคาบุฟเฟต์ (หมูพีเมี่ยม-เนื้อนำเข้า-กุ้งเด้ง-กุ้งขาวแกะ-ชิส299+ บาท*

*Update JAN.2024 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF RyotaShabu

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่