เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (สาขาเซ็นทรัลพล่าซ่าแอร์พอร์ตเชียงใหม่)
เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (สาขาเซ็นทรัลพล่าซ่าแอร์พอร์ตเชียงใหม่)
#บุฟเฟ่ต์ชาบูเนื้อ #บุฟเฟ่ต์เนื้อ #ชาบูบุฟเฟ่ต์
เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (สาขาเมญ่า)
เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (สาขาเมญ่า)
#บุฟเฟ่ต์ชาบูเนื้อ #บุฟเฟ่ต์เนื้อ #ชาบูบุฟเฟ่ต์
เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้  (สันทรายน้อย)
  เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (สันทรายน้อย)
#บุฟเฟ่ต์ชาบูเนื้อ #บุฟเฟ่ต์เนื้อ #ชาบูบุฟเฟ่ต์
เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้   (เวียงแก้ว)
  เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (เวียงแก้ว)
#บุฟเฟ่ต์ชาบูเนื้อ #บุฟเฟ่ต์เนื้อ #ชาบูบุฟเฟ่ต์
เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้  2 (ต้นเปา บ่อสร้าง)
เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ 2 (ต้นเปา บ่อสร้าง)
#บุฟเฟ่ต์ชาบูเนื้อ #บุฟเฟ่ต์เนื้อ #ชาบูบุฟเฟ่ต์
เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (พรอมเมนาดา)
  เรียวตะชาบูแอนด์สุกี้ (พรอมเมนาดา)
#บุฟเฟ่ต์ชาบูเนื้อ #บุฟเฟ่ต์เนื้อ #ชาบูบุฟเฟ่ต์