ทองดี หมูจุ่ม บุฟเฟต์
บริการบุฟเฟ่ต์รายละเอียด
บุฟเฟ่ต์อาหารหมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์
+เพิ่มเติม+รวมเครื่องดื่ม +ไอศกรีม
เงื่อนไขเวลาไม่จำกัดเวลา
ราคา (หมูจุ่ม)189 บาท*

*Update Sep.2023 ข้อมูลรายละเอียดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดตรวจข้อมูลอีกครั้งที่ / REF ทองดีหมูจุ่ม

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่