สถานที่นี้อาจจะปิดกิจการ/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล
บุฟเฟต์ 239 ต่อท่าน ไม่รวมเครื่องดื่ม
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่